Što je besplatni generator energije: izrada i njegove primjene

Što je besplatni generator energije: izrada i njegove primjene

Nikola Tesla (10thSrpnja 1856. - 7thSiječnja 1943.) izumio slobodnu energiju pomoću zavojnice. Mehanička energija generatori pretvaraju u električnu energiju, važni elementi generatora su magnetsko polje i gibanje vodiča u magnetskom polju. Generator slobodne energije je uređaj koji se koristi za proizvodnju električne energije na principu neodimijskih magneta. Postoje različite vrste generatora različitih veličina, jer je generator slobodne energije jedna vrsta generatora koji generira električnu energiju. Ovaj članak raspravlja o pregledu generatora besplatne energije koji uključuje njegovu definiciju, prednosti, nedostatke i njegove primjene.Što je generator besplatne energije?

Izvođenje: Generator slobodne energije jedna je vrsta uređaja koji se koristi za proizvodnju električne energije i radi na principu neodimijskih magneta. Neki od proizvoda besplatnih generatora energije su Hydro Generator i Hydro Turbine, Pelton Hydro Turbine Generator, Obnovljivi izvor vode sa besplatnom energijom, Pelton Turbina Generator 50 Kw Micro Hydropower Turbine, 30Kw 150rpm 400v rpm Permanent Magnet Alternator Free Energy Magnetic Generator, 750kva SDEC Free Energy Dizel generator itd.


Trenutak zamašnjaka izvedenosti inercije

Zamašnjaci su potrebni za pohranjivanje energije, jer motor proizvodi energiju samo u jednom taktu, ali on mora završiti u 4 takta, jedan je usisni, kompresijski, snažni ili ekspanzijski, i ispušni. Snaga je jedini udar u kojem energiju dobivamo iz motora i ta energija iz takta mora negdje biti pohranjena kako bi se mogla iskoristiti i za druga tri udara. Zamašnjak pohranjuje energiju koristeći svoj trenutak tromosti, a zamašnjak energiju u obliku poput

E = 1/2 Iωdva

Gdje je ‘E’ energija‘Ja’ je trenutak inercije


‘Ω’ je kutna brzina

Trenutak tromosti može se izračunati pomoću

I = 1/2 m (r vanjski2 + r unutarnji 2)

Energija koju kotač pohranjuje mora biti veća od energije potrebne za provođenje takta usisavanja, udara kompresije i udara ispuha. Energija koju kotač pohranjuje manja je od energije potrebne za provođenje takta usisavanja, udara kompresije i udara ispuha, pa motor neće raditi jer možda neće moći provesti sva ostala tri hoda.

Prije toga zamašnjaci su se izrađivali samo od lijevanog željeza, ali sada industrije odabiru različite vrste materijala za izradu zamašnjaka, to su čelik, lijevano željezo, aluminij itd. Zamašnjak ne održava konstantnu brzinu već samo sprečava fluktuaciju energije.

Ako masa na gornjoj slici ide prema zemlji i potencijalna energija mase je jednaka mgh.

P.E (potencijalna energija) = mgh

Kada se masa smanji, potencijalna energija također se smanjuje i ta se potencijalna energija dijelom dijeli na tri puta.

 • Put 1: Translacijska kinetička energija = 1/2 mvdva
 • Put 2: Kinetička energija rotacije = 1/2 I ωdva
 • Put 3: Raditi protiv trenja = n1f

P.E (Potencijalna energija) jednaka je mgh podijeljena je u tri puta koji su Translacijska kinetička energija, Rotacijski Kinetička energija i Rad protiv trenja koji se izražava kao

Mgh = translacijski K.E + rotacijski K.E + rad protiv trenja… eq (1)

Linearna brzina jednaka je kutnoj brzini i izražava se kao

V = r * ω …… .. eq (2)

Kad se masa kreće prema dolje, rotacijska kinetička energija koristi se protiv energije trenja.

1/2 I ωdva= ndvaf

f = I ωdva/ 2ndva……… .. eq (3)

Zamjenom eq (2) dobit će se eq (3) u eq (1)

Mgh = 1/2 m rdvaωdva+ 1/2 I ωdva+ n1I ωdva/ 2ndva……… .. eq (4)

Pomnožite gornju jednadžbu s 2 dobiti

2 Mgh = m rdvaωdva+ I ωdva+ I ωdva(1 + n1 /ndva)

2 Mgh - m rdvaωdva= I ωdva(1 + n1 /ndva)

2 Mgh - m rdvaωdva/ ωdva(1 + n1 /ndva) = I

I = (2 Mgh- m rdvaωdva/ ωdva) / (1 + n1 /ndva) ……… .. eq (5)

Prosječna brzina zamašnjaka je ω / 2

Prosječna brzina = 2Πn / t

Gdje n postaje ndva

ω / 2 = 2Π ndva/ t

ω = 4Π ndva/ t… .. eq (6)

Zamjenski eq (6) u eq (5) će dobiti

I = (m (2 noćidva/ 16 Πdvandvadva) -rdva) / (1 + n1 /ndva)

I = (m (ghtdva/ 8 Πdvandvadva) -rdva) / (1 + n1 /ndva) ……… .. eq (7)

Gdje visina (h) = 2rn1…… eq (8)

Zamjenski eq (8) u eq (7) će dobiti

Gdje visina (h) = 2rn1……… eq (8)

Zamjenski eq (8) u eq (7) će dobiti

I = (m (g2Πrn1tdva/ 8 Πdvandvadva) -rdva) / (1 + n1 /ndva)

I = mr * ((gn1tdva/ Π ndvadva) -r) / (1 + n1 /ndva) ……… .. eq (9)

Jednadžba (9) je moment tromosti u kg / m2

Zamašnjak radi

Smatraj da se šivaći stroj s nožnim pogonom sastoji od dva kotača, jednog velikog i drugog manjeg kotača. Ova dva kotača povezana su konopom kada se kretanju daje veći kotač, a zatim konop to kretanje prenosi na manji kotač. Manji kotač djeluje kao remenica i zaokružuje šivaći stroj te će vidjeti da čak i kad prestanemo dovoditi pogonsku snagu većem kotaču, on nastavlja raditi kratko vrijeme zbog svoje inercije koju posjeduje. Da zamašnjak je uređaj koji djeluje kao rezervoar energije čuvajući i opskrbljujući mehaničku energiju po potrebi. Slika (a) je zamašnjak, a slika (b) osnovni je dijagram zamašnjaka generatora slobodne energije prikazan je ispod

zamašnjak-i-slobodna-energija-generator-zamašnjak-osnovni-dijagram

zamašnjak-i-slobodna-energija-generator-zamašnjak-osnovni-dijagram

Zamašnjak se koristi u klipnim motorima za pohranjivanje određene količine energije tijekom udarnog pogona i vraćanje tijekom sljedećeg ciklusa. Slično se koristi u automobilima-igračkama, žiroskopima itd.

Izrada slobodne energije pomoću kondenzatora

Potrebne su nam neke komponente za stvaranje besplatne energije pomoću kondenzatora, to su 8 kondenzatora od 10v i 4700uf, PCB (tiskana pločica), lemilica i žica za lemljenje. Prvo napravite shemu spojeva povezivanjem kondenzatora u paralelnom krugu, svih kondenzatora s negativnom bokom spojenih na jednu žicu i svih kondenzatora s negativnom stranom spojenih na drugu žicu kao što je shema dolje prikazana

priključak-kondenzatora-u-paraleli

priključak-kondenzatora-u-paraleli

Sada spojite sve kondenzatore na tiskanu pločicu pomoću sheme spojeva. To je postupak za stvaranje besplatne energije pomoću kondenzatora. Nakon što je postupak završen, sljedeći korak je ispitivanje, u postupku ispitivanja prvo ste napunili kondenzatore između 6 i 8 volti, a zatim testirajte LED ili istosmjerni motor. Ako su veze date ispravno, LED će treptati i DC motor će raditi.

Istosmjerni motor s trajnim magnetom

Istosmjerni motor s trajnim magnetom PMDC motor sastoji se od dvije glavne komponente, a to su rotor ili armatura i stator. Stoga je konstrukcija istosmjernog motora ključna za uspostavljanje magnetskog polja. Magnetni može biti bilo koji tip električnog magneta ili trajni magnet. Kada se trajni magnet koristi za stvaranje magnetskog polja u istosmjernom motoru, naziva se istosmjerni motor s trajnim magnetom. Ovdje su stalni magnet statora postavljeni na perifernoj ploči statora, a trajni magnet postavljen tako da su N pol i S pol svakog magneta naizmjenično okrenuti jedan prema drugome. Rotor motora s trajnim magnetima sličan je ostalim istosmjernim motorima. Rotor ili armatura sastoje se od jezgre, namota i komutatora. Dijagram istosmjernog motora s trajnim magnetima prikazan je u nastavku

trajni magnet-jednosmjerna struja

trajni magnet-jednosmjerna struja

Jezgra armature sastoji se od nekoliko izoliranih kružnih slojeva s prorezima od čeličnog lima postavljanjem ove kružne čelične ploče jedna po jedna oblikovana jezgra armature. Provodnik armature povezan je s rotorom u spoju zvijezda, a drugi terminal namota povezan je s segmentom komutatora postavljenim na osovini motora. Ugljik ili grafit stavio se s oprugom na segment komutatora za napajanje armature armaturom, kada je dato napajanje struja prolazi kroz segment komutatora AB, BC ili CA. Pretpostavimo da struja prolazi kroz CA stazu, da se zavojnica A ponaša poput sjevernog pola, a zatim moment radi na rotoru jer A doživljava silu punjenja zbog trajnog magneta južnog pola i trajnog magneta sjevernog pola, zbog čega će se rotor okretati . Kada se troši ulazna snaga poboljšava se učinkovitost istosmjernog motora i to je jedna od prednosti istosmjernog motora s trajnim magnetom.

Prednosti i nedostaci besplatnog generatora energije

The prednosti generatora besplatne energije jesu

 • Ulazna energija ili bilo koja vanjska energija nije potrebna za proizvodnju energije
 • Vrlo je jednostavno za trčanje
 • Stvara bez ikakvih bioloških opasnosti
 • Jednostavno za održavanje
 • Jednostavno za konstrukciju
 • Veći okretni moment
 • Bolje dinamičke performanse

The nedostaci generatora slobodne energije jesu

 • Visoka cijena trajnih magneta
 • Korozija magneta i moguća demagnetizacija

Besplatne aplikacije za generiranje energije

Primjene generatora slobodne energije su

 • Koristi se za punjenje baterija
 • Koristi se u vozilima
 • Koristi se u LED-ima i žaruljama
 • Pokretne stepenice
 • Dizala
 • Električna cestovna vozila

Najčešća pitanja

1). Kako se zamašnjak može koristiti kao rezervoar energije?

Zamašnjak djeluje kao rezervoar energije i banka energije između strojeva i izvora energije. U zamašnjaku se energija pohranjuje u obliku kinetičke energije.

2). Koje su vrste istosmjernih motora?

Motor istosmjerne (istosmjerne struje) ima tri vrste, to su trajni magneti istosmjerne struje (PMDC), istosmjerni motor s namotanom ranom, istosmjerni motor sa namotanom serijom i istosmjerni motor sa složenom ranom.

3). Koje su vrste energije?

Energija postoji u različitim oblicima. Postoje različite vrste energija, tu su svjetlosna energija, zvučna energija, nuklearna energija, kemijska energija, električna energija itd.

4). Gdje se nalazi zamašnjak?

Između radilice i spojke smješteni su zamašnjaci i ovaj je kotač jedan dio motora.

5). Kolika je curie temperatura magneta?

Za uobičajeni magnetski mineral trajni magnetizam se javlja ispod 5700 (10600 F) curie temperature, a poznat je i kao curie točka.

Dakle, u gornjem članku, slobodna energija Razmatraju se prednosti, nedostaci generatora, rad zamašnjaka i izvodi se moment inercije zamašnjaka. Evo pitanja za vas, koji je glavni nedostatak generatora besplatne energije?