Kategorija — DIY LED projekti

Objašnjenje dioda koje emitiraju svjetlost (LED).

Potpuni oblik LED-a je dioda koja emitira svjetlost. LED diode su posebna vrsta poluvodičkih dioda koje emitiraju svjetlost kao odgovor na potencijalnu razliku primijenjenu na njihovim terminalima, stoga […]